GEDICHTEN

Hieronder staan wat gedichten die ik in de loop der jaren verzamelde.

Van Huybert Boeckman

Wat moogt ghij na geleertheit soecken

In Huyberts hoofd? daer isser geen:

Hij heeft heel’uytgelesen Boecken,

Half uytgelesene niet een.

Constantijn Huygens

Een zekere Achmed in Bagdad

Lag met z’n gat op z’n badmat,

Zo las hij z’n dagblad

En iedereen zag dat,

‘t Is raar, maar in Bagdad daar mag dat!

Alex van der Heide

De agent, in allerijl gezonden

naar een zelfmoordpoging in ‘t kanaal,

verdronk in zijn proces-verbaal

en liet de drenkeling ongeschonden.

Edgar du Perron

In

december

eten

ze

nog

camember

Levi Weemoedt

Pruimejantje

Jantje zag eens pruimen hangen

O als eieren zo groot;

De tuinman zag zijn bolle wangen

Sloeg de vuile gapper dood

John O’Mill

Rijmelaar

Hij is een klankenkluis, een lettergrepenteller,

Een taalmans ongerief, een knullig koordbekneller,

Een nagelbijtend beest, een pennezuigend dier,

Een onzinmakelaar, een vorst van scheurpapier,

Een pronkziek pauwenkind, die met zijn staart wil prijken,

En allen domoors noemt, die naar zijn benen kijken,

etc.

Braga

Aan N. Beets

O Beets wat zijt gji groot!

Als God het niet verbood,

Dan zou ik u aanbidden..

Nu laat ik dat in ‘t midden:

Toch val ik voor u neêr

En breng u lof en eer:

Wat is uw muze rijk

En dichterlijk.

etc.

Cornelis Paradijs

Voorzigtigheid

Kies geen Partij,

Of maak vooraf bedingen.

Schaars houdt Verdedigd Regt zich gans van onrecht vrij!

Nooit werdt er Leer verbreid, of, bij haar Volgelingen,

Schoot soms de drift haar doel voorbij.

Antonie Cornelis Winand Staring

Auguries of innocence

To see the world in a grain of sand,

And a heaven in a wild flower;

Hold infinity in the palm of your hand,

And eternity in an hour.

William Blake

Now wits gain praise by copying other wits

As one Hog lives on what another shits.

Alexander Pope

Seht die Sterne, die da lehren

Wie man soll den Meister ehren.

Jeder folgt nach Newtons Plan

Ewig schweigend seiner Bahn

Albert Einstein

Über den Jahreswechsel

"Wird’s besser? Wird’s schlimmer?"

fragt man alljährlich

Seien wir ehrlich:

Leben ist immer

Lebensgefährlich!

Erich Kästner